FEIFER - výroba a prodej páskovačů a páskovacích a balicích strojů

25 let tradice
25 let tradice
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
ISO 9001
ISO 9001
FULL-SERVICE
FULL-SERVICE

Reklamace

PRÁVA ZÁKAZNÍKA VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v trvání šest měsíců od jeho dodání.

Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.