FEIFER - výroba a prodej páskovačů a páskovacích a balicích strojů

25 let tradice
25 let tradice
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
ISO 9001
ISO 9001
FULL-SERVICE
FULL-SERVICE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost FEIFER – kovovýroba, spol. s r. o., se sídlem Holubova 858, 534 01 Holice, identifikační číslo: 49812742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C.4930 na území České republiky (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro FEIFER – kovovýroba, spol. s r. o., Holubova 858, 534 01 Holice, adresa elektronické pošty info@feifer.cz, telefon +420 466681351.

1.3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro kontaktování správce osobních údajů (DPO) použijte adresu elektronické pošty gdpr@feifer.cz.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace obchodních případů, cenových nabídek, vystavování faktur, či zpracování faktur přijatých s údajem o fyzické osobě, případně o právnické osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému nebo individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je zákonem daná minimální lhůta, poté do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje, a to ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, případně osobní údaje přeprodávat.

5.2. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.