E-shop Reklamace

KONTAKT

+420 466 681 351-8
+420 466 681 364
info@feifer.cz

 


KONTAKTUJTE NÁS
NÁZEV SPOLEČNOSTI *  
IČ:  
KONTAKTNÍ OSOBA*
TELEFON
EMAIL *
VZKAZ

Reklamace


PRÁVA ZÁKAZNÍKA VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v trvání šest měsíců od jeho dodání.

Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.


 
© 2018, FEIFER – kovovýroba, spol. s r.o.